Điều khoản sử dụng

A. Thỏa thuận sử dụng chung

 

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website Tạo Card Visit Số/Hồ sơ năng lực cá nhân số vCARD24h.com (Gọi tắt là vCard24h). Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website vCARD24h.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: vCard24hAgent@gmail.com.

 

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với vCARD24h.com, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website vCard24h. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website vCARD24h.com.

 

I. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

 

Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website.

 

vCARD24h.com, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website vCARD24h.com.

 

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 

Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

 

+ Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

 

+ Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

 

+ Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.

 

+ Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web vCARD24h.com.

 

+ Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website vCARD24h.com hoặc thông tin sẵn có từ trang web vCARD24h.com mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Việc Làm 24h. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của vCARD24h.com cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.

 

+ Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website vCARD24h.com, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

 

+ Sử dụng dịch vụ vCARD24h.com cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của vCARD24h.com.

 

+ Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang vCARD24h.com.

 

II. Quyền và trách nhiệm của vCARD24h.com

 

1. Trang web vCARD24h.com do BQT sở hữu và điều hành trang web vCARD24h.com và các Dịch vụ vCARD24h.com đóng vai trò là địa chỉ cho các Thành viên Tạo  Card Visit Số/Hồ sơ năng lực cá nhân số cho chính mình, đồng thời sẽ được hưởng các dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm.

 

2. vCARD24h.com không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa Thành viên trên vCard24h. Do đó, vCARD24h.com không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Thành viên.

 

3.vCARD24h.com cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web vCARD24h.com được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.

 

4.vCARD24h.com không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc BQT (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).

 

5.Chúng tôi không thể bảo đảm trang web vCARD24h.com sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web vCARD24h.com không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web vCARD24h.com thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

 

6.Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. vCARD24h.com sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

 

7.vCARD24h.com được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web vCARD24h.com, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

 

8.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web vCARD24h.com bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. vCARD24h.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web vCARD24h.com.

 

9. vCard24h.com được quyền gửi và cập nhật thông tin về chính sách bán hàng, các tính năng, các quy định... của website tới người sử dụng thông qua các phương tiện email điện tử, tin nhắn sms, gọi điện thoại... và các phương tiện khác.

 

III. Bồi thường

 

Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho Website vCARD24h.com, cùng các bên liên quan Website vCARD24h.com khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website vCARD24h.com hoặc website internet được kết nối đến hoặc từ Website vCARD24h.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website vCARD24h.com.

 

Với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho Người sử dụng, vCARD24h.com có toàn quyền đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của vCARD24h.com sẽ không bị coi là nghĩa vụ.

 

IV. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

 

1. Trang web vCARD24h.com, nội dung trực thuộc web vCARD24h.com tài sản độc quyền của vCARD24h.com.

 

2. Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web vCARD24h.com cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ vCARD24h.com. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

 

3.Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào vCard24h hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 

V. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

 

Việc truy cập và sử dụng website vCard24h do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên vCARD24h.com.

 

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ cá nhân,v.v.) trên vCARD24h.com nhằm mục đích để tạo công cụ Pr, phát triển thương hiệu cá nhân..., mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp ứng mục đích kết nối với các thành viên khác trên vCard24h, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của vCARD24h.com.

 

vCard24h24h không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của vCARD24h.com. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin vCARD24h.com ghi rõ là bảo mật mới được vCARD24h.com bảo mật.

 

Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào, vCARD24h.com cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của vCARD24h.com ngay cả khi vCARD24h.com đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

 

B. Thỏa thuận sử dụng bổ sung dành cho Thành viên

 

vCARD24h.com sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web vCARD24h.com vào công việc kinh doanh nội bộ. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung vCARD24h.com hoặc các tài liệu trên trang web vCARD24h.com chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến việc pr, phát triển thương hiệu cá nhân hoặc kết nối giao thương giữa các thành viên trong hệ thống.

 

1.Để đảm bảo quyền lợi cho thành viên khác, vCARD24h.com có quyền yêu cầu Thành viên xác thực một số thông tin.

 

2. Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp Thành viên không hợp tác xác thực thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi ngờ vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc và vCARD24h.com.

 

3. Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ cho các Thành viên là đơn vị chủ quản hoặc có liên quan đến các website hoạt động trong cùng lĩnh vực với vCard24h.

 

4. Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, vCARD24h.com có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của vCARD24h.com theo thời gian.

 

5. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ vCARD24h.com để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của vCARD24h.com, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

 

6. vCARD24h.com có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của cơ sở dữ liệu hồ sơ vCARD24h.com vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

 

7. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Thành viên của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn.

 

8. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Thành viên được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web vCARD24h.com của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.

 

9. Thông tin Thành viên đăng trên vCARD24h.com không được chứa đựng những nội dung:

 

+ Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm.

 

+ Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.

 

+ Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật.

 

+ Yêu cầu thành viên khác phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu thành viên khác mua hàng.

 

+ vCARD24h.com có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu Thành viên hoặc nội dung từ bất kỳ trang web vCARD24h.com mà không phù hợp với bản điều khoản này.

 

10. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ vCARD24h.com, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên vCARD24h.com hoặc vi phạm các điều khoản này, vCARD24h.com có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website vCARD24h.com.

 

11. Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ vCARD24h.com trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của vCARD24h.com, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của vCARD24h.com, chức năng của trang web vCARD24h.com, cơ sở dữ liệu hồ sơ vCARD24h.com, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.

 

12. Bất cứ trường hợp bạn vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).

 

vCARD24h

https://vcard24h.com/vi/