Hoàng Quốc Uy

CEO

Về tôi

CEO Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Uy Tín Phát. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về Uy, Bạn kích vào nút "Hồ sơ năng lực" hoặc biểu tượng "Hình người" ở mé trái cuối màn hình.

Chia sẻ với

Hoàng Quốc Uy

CEO Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Uy Tín Phát. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về Uy, Bạn kích vào nút "Hồ sơ năng lực" hoặc biểu tượng "Hình người" ở mé trái cuối màn hình.